Среда, 18.10.2017. Званична презентација Општине Косјерић

4. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 28. јул 2017. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1.  ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНОВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ "ЛАСТВА" У К.О. ДРЕНОВЦИ И К.О. РАДАНОВЦИ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 9. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНОВАЧКОГ АКТА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ. 
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ. 
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ. 
 30. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА. 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

3. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 15. јун 2017. године (четвртак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ВЕРИФИКАЦИЈА НОВИХ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу-
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
  -материјал у прилогу-
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -материјал у прилогу-
 6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -поднеће се на седници-
 7. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  -поднеће се на седници-
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
  -материјал у прилогу-
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
  -материјал у прилогу-
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  -материјал у прилогу-
 12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

1. седница СО Косјерић

На основу члана 5. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 30. мај 2017. године (уторак), у сали број 11 на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 часова

1. КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ, ЗАПИСНИЧАРА И ДВА ОВЕРАЧА ЗАПИСНИКА.
 2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ, РАСПРАВА ПО ИСТОМ И ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА.
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ИЗБОР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ

Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 12/2017
  (13.09.2017. г.) 
 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 

Временска прогноза

vremene logo