Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

22. седница СО Косјерић

На основу члана 102. и члана 105. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 6/19 ), С А З И В А М за 07. новембар 2019. године (четвртак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ МИЛИЦЕ ЈОВАНОВИЋ ИЗ ДУБНИЦЕ-КОСЈЕРИЋ.
 2. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, АНТОНИЈЕВИЋ ЗОРАНА ИЗ КОСЈЕРИЋА.
 3. ИЗБОР ВЕРИФАКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ.
 4. ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
 5. ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПОДНЕТА ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ИНФОРМАЦИЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ОД 30.03.2018.Г.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТМУША-СЕЧА РЕКА“ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕРМЕРА, КАО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА.
 11. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.Г.-30.06.2019.Г.
 12. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“, УЖИЦЕ.
 13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗБОРУЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ГРБИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ.
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У КОСЈЕРИЋУ.
 21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У КОСЈЕРИЋУ.
 23. OДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 24. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.

7. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 7. децембар 2017. године (четвртак), у сали број 11 на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати: 

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ КСОЈЕРИЋ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ "ГОДЕЧЕВО" У К.О. ГОДЕЧЕВО 1 И К.О. ГОДЕЧЕВО 2. 
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОИ ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 5. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ. 
 6. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОСЈЕРИЋ. 
 8. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 9. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 10. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 11. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 12. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 13. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 14. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 15. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉЕ. 
 16. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ "ЧОБАНСКИ ДАНИ 2017".
 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА. 
 18. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ. 
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ

6. седница СО Косјерић

На основу члана 144. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 27. октобар 2017. године (петак), у сали 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 часова

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (по хитном поступку)

За ову седницу предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА ЗА СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ БРОЈ 351-02-00064/2017-07 ОД 10.10.2017. ГОДИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ. 
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ

5. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 17. октобар 2017. године (уторак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 2. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДОЗИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГОРИВА ДОБИЈЕНОГ ИЗ ЧВРСТОГ ОТПАДА (SRF) ЗА КОМБИНОВАНО САГОРЕВАЊЕ СА ОСНОВНИМ ФИСИЛНИМ ГОРИВИМА У РОТАЦИОНОЈ ПЕЋИ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОСЈЕРИЋ. 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ У НАЗИВУ УСТАНОВЕ, ДЕЛАТНОСТИ И ОРГАНИМА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 9. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ. 
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ У НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА. 
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА. 
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ СТИПЕНДИЈА. 
 16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ. 
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ. 
 18. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ. 
 19. ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО", УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ. 
 20. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ. 
 21. ПРАВИЛНИК О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ. 
 22. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 23. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ. 
 24. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ", КОСЈЕРИЋ.
 25. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 26. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП "ЕЛАН", КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ. 
 27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ КЈП "ЕЛАН", КОСЈЕРИЋ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У 2016. ГОДИНИ. 
 28. ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП "ЕЛАН", КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ. 
 29. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КЈП "ЕЛАН", КОСЈЕРИЋ. 
 30. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ. 
 31. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", КОСЈЕРИЋ. 
 32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", КОСЈЕРИЋ. 
 33. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ. 
 34. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА. 
 36. РАЗНО. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

4. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 10/08), С А З И В А М за 28. јул 2017. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1.  ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНОВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ "ЛАСТВА" У К.О. ДРЕНОВЦИ И К.О. РАДАНОВЦИ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 9. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНОВАЧКОГ АКТА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ. 
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ. 
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "СРЕТЕН МАРИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ. 
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ. 
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ГРБИЋ" КОСЈЕРИЋ. 
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ. 
 30. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo