Акти Скупштине општине Косјерић

Статут Скупштине општине Косјерић можете преузети ОВДЕ
 
Пословник Скупштине општине Косјерић можете преузети ОВДЕ
 
Буџет општине Косјерић за 2021. годину можете преузети ОВДЕ.
 
Пословник о раду Комисије за административно-мандатска и имунитетска питања можете преузети ОВДЕ.
Правилник о јавном надметању можете преузети ОВДЕ
План евакуације са упутством за поступање у случају пожара можете преузети ОВДЕ
Правила заштите од пожара можете преузети ОВДЕ
Правилник о безбедности и здрављу на раду можете преузети ОВДЕ
Правилник о опреми и пружању прве помоћи можете преузети ОВДЕ
Програм основне обуке  запослених из области заштите од пожара можете преузети ОВДЕ
Кодекс понашања службеника и намештеника општине Косјерић можете преузети ОВДЕ.
Стратегију одрживог развоја општине Косјерић 2018-2028 
можете преузети ОВДЕ
Правилник за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години можете преузети  ОВДЕ
Пословник о раду Комисије за расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета општине Косјерић можете преузети ОВДЕ
 
План увођења родно одговорног буџетирања можете преузети ОВДЕ
 
Одлуку о поступању по притужбама на рад органа и служби Општине Косјерић можете преузети ОВДЕ.