Понедељак, 17.12.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Konkurs za načelnika Opštinske uprave Kosjerić

Opštinska uprava Kosjerić
Aktuelnosti
                                                                         
 
 
 
Sreda, 10. juL 2013. g.
Kosjerić.                                                OPŠTINSKA UPRAVA KOSJERIĆ
31260 Kosjerić
Ul.Olge Grbić 10
Tel.031/781-460
 
OBJAVLJUJE
 
KONKURS ZA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
 
USLOVI: VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, 5 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.
 
OSTALO:
• da je kandidat državljanin Republike Srbije;
• da je punoletan;
• da ima propisanu stručnu spremu;
• da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.
 
Prijave podnositi na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom “za konkurs“ na gore navedenu adresu.
 
Rok za prijavljivanje 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 14/2018
  (14.11.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------