Понедељак, 06.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВИСИНИ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ И ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

 

 

Поштовани,

У циљу информисања јавности око висине зарада запослених у органима општине Косјерић

и запослених у Општинској управи општине Косјерић, објављује се табела са висином зарада.

Висина зараде је у нето износу и с обзиром да је ова информација јавна и транспарентна

иста је била доступна свим лицим која су хтела да дођу до ње. Свако објављивање других износа

зарада у већем или мањем износу представља вид обмањивања јавности.

Позивам и друге установе, јавна предузећа и организације и институције које имају обавезу

објављивања ове информације, да то учине како би наши грађани знали потпуну истину и како би

престала нагађања, а можда и изношења неистина о овом питању.

 

Хвала на разумевању.                                                                    

                                                                                                         Начелник Општинске управе,

                                                                                                       с.р. дипл. прав. Душко Ђорђевић 

 

 

      табела са висином зарада.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Општинска управа Косјерић

Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове

на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

 

ОГЛАШАВА

да ће у периоду

 од 10. јуна 2015. године до 10. јула 2015. године

бити обављен

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

 

         Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе - ходник на другом спрату, сваког радног дана од 10 до 1530  часова.

         Током трајања јавног увида биће обезбеђено присуство стручних радника Општинске управе Косјерић, који ће давати потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним примедбама на плански документ.

         Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на садржај и решења изложеног документа, за време трајања јавног увида, у писаном облику, општинском органу управе надлежном за послове урбанизма до 10. јула  2015. године.

         Јавна седница Комисије за планове одржаће се 13. јула 2014. године у сали број 5 општине Косјерић са почетком у 12 часова.

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански докумет.

 

 

 

                        Одсек за урбанизам, изградњу

 и имовинско – правне послове

                                                              Општинске управе Косјерић

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo