Четвртак, 21.06.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала

ЈН Број:404 – 3/2016

 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку канцеларијског материјала - НЕ ОТВАРАТИ”

 Рок за достављање понуда је четвртак 28.01.2016. године до 11,00 часова.

 Отварање понуда ће се спровести у четвртак 28.01.2016. године у 12,00 часова.

 Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у обзир узима цена без ПДВ-а.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА / Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине Косјерић

Општинска управа Косјерић

Олге Грбић број 10

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине  Косјерић

 1.    Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинске управе општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 2. Набавка материјала за саобраћај  за потребе председника општине и Општинског већа општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 3. Набавка материјала за саобраћај  за потребе Скупштине општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

4.Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинског јавног правобраниоца општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2.1.2/2016

________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

____________________________________________________

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ Општинска управа општине Косјерић, Олге Грбић 10, Косјерић број:404-63/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 Набавка услуга техничког пројектовања

Партија 10. Набавка услуге израде пројекта атмосферске канализације

 Школска башта – Кожара – прва фаза, са техничком контролом

Партија 17. Набавка услуге израде пројекта фекалне канализације

 у Ул. 8. Новој у Митровићима, са техничком контролом

Партија 18. Набавка услуге израде пројекта водовода

у насељу Гајеви, са техничком контролом

 ЈН број 1.2.11/2015

ПОЗИВ ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ОВДЕ

Jавнa набавкa радова на завршетку санације клизишта у засеоку Станкићи у МЗ Сеча Река, општина Косјерић – отворени поступак

ОДЛУКА ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 

ПОЗИВ  ОВДЕ 

 

ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 22.12. 2015. године

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 

ПОЗИВ ОВДЕ

 

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 3/2018
  (06.03.2017. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------