Среда, 26.09.2018. Званична презентација Општине Косјерић

ЈАВНИ ПОЗИВ - СТАНОВИ

            

Четвртак, 19.05.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОТУЂИВАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени Гласник РС“, број 72/11) и члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

И

ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂEВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 77/21 КО РОСИЋИ

Текст јавног позива   

ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

           

Четвртак, 28. април 2016. (измена 05. мај 2016. године)

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                                                                                               

Јавна набавка канцеларијског материјала

ЈН број 2.1.7/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
ИЗМЕЊЕНА спецификација 
Образац структуре цене  
ИЗМЕЊЕНА структура цене 
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА                                                                                                                                                 

Набавка услуга превоза пољопривредних произвођача, ради посете Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Набавка број 2.2.17/16

Позив за подношење понуда   
Образац понуде  
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

            

Четвртак, 21. април 2016. 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА                                                                                                                                       

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста преко реке Полошнице у засеоку Дуњићи у Сечој Реци, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 1.2.4/2016 

Позив за подношење понуда    
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
  

НАБАВКА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА САДНИЦА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА                                                                                                                                                                                                

Набавка садница сезонског цвећа, за потребе пролећног уређења јавних зелених површина у Косјерићу

 Набавка број 2.1.13/2016

Позив за подношење понуда   
Образац понуде 
Модел уговора 
  

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 9/2018
  (13.09.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------