Четвртак, 25.04.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка геодетских услуга - 2.2.25/2016

             

Петак, 05. август 2016.

НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА                                                                                                                                                           

Набавка геодетских услуга 
Набавка број 2.2.25/2016
Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама  
  
Позив за подношење понуда 
Образац изјаве о испуњавању услова
Образац понуде 
Спецификација геодетских услуга са структуром цене 
Модел уговора 
  
  


Набавка услуге израде елабората о условима израде плана проширења градског гробља

           

Уторак, 2. август 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА    

Набавка услуга израде елабората о инжењерскогеолошким и хидрогеолошким условима израде плана проширења гробља у Косјерићу 

Набавка број 12.2.24/2016
 
Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњености услова  
Образац понуде  
Програм истраживања  
Модел уговора  
  
   


Набавка стручног надзора - водовод Цикоте

             

Уторак, 19. јул 2016.

НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СЕОСКОГ ВОДОВОДА СА ИЗВОРА У ЦИКОТАМА    

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији сеоског водовода са извора на кат. пар. 1083/7 КО Цикоте, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Ј.Н. бр. 1.2.10/2016 

Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација   
Одлука о додели уговора  


Јавну лицитацију за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2016“

           

Четвртак, 28.07.2016.

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2016“ У ВРЕМЕНУ ОД 16,00 ЧАСОВА ДО 01,00 ЧАС 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2016“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове  од дана 04. 08. 2016. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2016“ У ВРЕМЕНУ ОД 16 : 00 ЧАСОВА ДО 01 : 00 ЧАС

  
Текст огласа   
   


НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА

             

Четвртак, 07. јул 2016.

НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА                                                  

НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И

РЕПРОГРАФСКИХ УРЕЂАЈА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА

НАБАВКА Бр. 2.2.22/2016 

- Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама -

Позив за достављање понуда   
Техничке карактеристике  
Образац понуде  
Образац изјаве о испуњености услова  
Модел уговора  


 

 


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 3/2019
  (06.03.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------