Уторак, 22.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског савета (ЛАС) општине Косјерић

Четвртак 31. јануар 2019. 

Јавни конкурс за чланове Локалног антикорупцијског савета општине Косјерић

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац изјаве можете преузети ОВДЕ.

Обавештење у вези грантова у оквиру пројекта "Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава"

Понедељак, 10. децембар 2018. 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са условима пројекта "Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава" предато је 29 бизнис планова за доделу подстицајних средстава које је Комисија прегледала и који су прошли административну проверу. На основу Извештаја Комисије за оцењивање и избор захтева за доделу подстицајних средстава у оквиру пројекта „Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава" у наставку је списак кандидата са припадајућим бројем бодова и износом средстава дат у Табели.

Опширније

Конкурс за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2018. годину

Петак, 9. новембар 2018.
Ажурирано: 07.12.2018. године
                   18.12.2018. године

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/17, 83/2014), члана 57. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“, број 9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2018. годину („Службени лист општине Косјерић“ 19/17), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018.године, Председник Општине Косјерић расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2018. годину

Одлуку о избору програма можете преузети ОВДЕ

Листу вредновања и рангирања пријава можете преузети ОВДЕ
Листу за оцењивање пројеката можете преузети ОВДЕ

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ

Конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама 2018

Петак, 9. новембар 2018.
Ажурирано: 11. децембар 2018. 

На основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама.... („Службени лист општине Косјерић“ број 12/16 од 13. децембра 2016. године) и члана 57. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/08), Председник општине Косјерић расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији оптшине Косјерић у 2018. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Пријаву можете преузети ОВДЕ
Наративни и финансијски извештај можете преузети ОВДЕ

Конкурс за регресивање вештачког осемењавања крава и крмача у 2018. години

Петак, 30. новембар 2018.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2018. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр.5/18) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-30/2018 од 29.11.2018. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА
РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2018. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 • Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 • Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 • Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 2 милиона динара.
 • Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 • Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2018. до 28.12.2018. године.
 • Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2018. годину.
 • Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 • Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте- оргинал на увид.
 • Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Конкурс је отворен од  03.12. до 28.12.2018. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Захтев за регрес можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 6/2020
  (10.09.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo