Понедељак, 20.08.2018. Званична презентација Општине Косјерић

ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

           

Четвртак, 28. април 2016. (измена 05. мај 2016. године)

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                                                                                               

Јавна набавка канцеларијског материјала

ЈН број 2.1.7/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
ИЗМЕЊЕНА спецификација 
Образац структуре цене  
ИЗМЕЊЕНА структура цене 
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА                                                                                                                                                 

Набавка услуга превоза пољопривредних произвођача, ради посете Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Набавка број 2.2.17/16

Позив за подношење понуда   
Образац понуде  
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

            

Четвртак, 21. април 2016. 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА                                                                                                                                       

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи моста преко реке Полошнице у засеоку Дуњићи у Сечој Реци, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 1.2.4/2016 

Позив за подношење понуда    
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
  

НАБАВКА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

            

Среда, 04. мај 2016. 

НАБАВКА САДНИЦА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА                                                                                                                                                                                                

Набавка садница сезонског цвећа, за потребе пролећног уређења јавних зелених површина у Косјерићу

 Набавка број 2.1.13/2016

Позив за подношење понуда   
Образац понуде 
Модел уговора 
  

ЈН МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ

           

Четвртак, 28. април 2016. 

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ                                                                                                                                                              

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене

ЈН БРОЈ 2.1.11/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
Образац структуре цене  
Модел уговора  
  

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 6/2018
  (02.07.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------