Уторак, 22.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас о расписивању јавне лицитације - плацеви на Дивчибарама

Уторак, 04. јун 2019. 

На основу Одлуке Општинског већа бр. 360-3/2019 од 28.03.2019. године, и на основу члана 21 Одлуку о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 77/36 ПОВРШИНЕ 0.05.57ха И КАТ. ПАР. БР. 77/37 ПОВРШИНЕ 0.07.12ха, К.О.РОСИЋИ

Опширније

Рани јавни увид ПДР "Видик" Дивчибаре

Понедељак, 27. мај 2019. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14 , 83/2018 I 31/2019 и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/15)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВИДИК" ДИВЧИБАРЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, и то од 27.05.2019. године закључно са 10.06.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страници општине Косјерић ( www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације Видик надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 10.06.2019. године.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.


Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

Јавне консултације - План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута ИБ реда број 21 деоница КОСЈЕРИЋ - ПОЖЕГА

logo jp putevi srbije

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01)
Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и организације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 21 деоница:
КОСЈЕРИЋ (ВАРДА) – ПОЖЕГА

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине може се извршити:

  • у просторијама ЈП „Путеви Србије“, сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд, први спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • у просторијама Oдељења за урбанизам, општинске управе Косјерић, у улици Олге Грбић бр. 10, 31260 Косјерић, сваког радног дана од 08 до 15 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
    o на интернет страници ЈП „Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs

Примедбе и мишљења у вези са Планом управљања заштитом животне средине се подносе у писаном облику и достављају на адресу ЈП „Путеви Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Дана 30.05.2019. године, са почетком у 11:00 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног Плана у Општинској сали број 3, у улици Олге Грбић бр. 10, 31260 Косјерић.

За додатне информације обратити се на следећу адресу: ЈП „Путеви Србије“

Сектор за инвестиције Влајковићева 19а,
11000 Београд, Република Србија,
тел./факс +381 11 / 32 06 813
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Документацију можете преузети ОВДЕ. 

Конкурс за пријем приправника

Уторак, 30. април 2019. 

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16) и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95/16) начелник Општинске управе Општине Косјерић оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У
ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I У радни однос прима се приправник, и то:

Дипломирани економиста – 1 извршилац

Текст Конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац изјаве можете преузети ОВДЕ

Јавни конкурс за извршилачко радно место - Урбаниста

Петак, 15. март 2019. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 79. став 1, члана 82. став 4 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95/16) и Решења о покретању поступка за попуњавање радних места у Општинској управи општине Косјерић број 112-7/19 од 13.02.2019. године,

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО
-Радно место Урбаниста-

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Изјаву можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 6/2020
  (10.09.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo