Среда, 20.06.2018. Званична презентација Општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.8/2016

            

Уторак, 07. јун 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА - ОШ "МИТО ИГУМАНОВИЋ" КОСЈЕРИЋ                                                                          

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији старе зграде OШ „Мито Игумановић“ у Косјерићу, општина Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 1.2.8/2016 

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.5/2016

            

Уторак, 31.05.2016. (АЖУРИРАНО 17. јуна 2016.)

ЈН бр. 1.3.5/2016                                                                                                                                                                                                                                          

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
СТАРЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИТО ИГУМАНОВИЋ“ У 
КОСЈЕРИЋУ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Јавна набавка бр. ЈН 1.3.5/2016 

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
Питања и одговори I 
Питања и одговори II 
Одлука о додели уговора  

КОНКУРС "ЕЛАН"

            

Петак, 17. јун 2016.

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЈП "ЕЛАН" ИЗ КОСЈЕРИЋА                                                                                                       

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", бр. 1/08), Скупштина општине Косејрић, на седници одржаној дана 14. јуна 2016. године, објављује: 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕЛАН"
ИЗ КОСЈЕРИЋА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
  
Текст огласа   
  
 

КОНКУРС "ТОПЛАНА"

            

Петак, 17. јун 2016.

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ                                                                                       

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", бр. 1/08), Скупштина општине Косејрић, на седници одржаној дана 14. јуна 2016. године, објављује:

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕЛАН"
ИЗ КОСЈЕРИЋА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

  
Текст огласа   
  

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ДЗ КОСЈЕРИЋ

             

Среда, 20. април 2016.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ДЗ "ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ" КОСЈЕРИЋ                                                                                                         

ЈАВНА НАБАВКАРАДОВА РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“У  КОСЈЕРИЋУ,  У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

ЈН 1.3.4/2016 

Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
  

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 3/2018
  (06.03.2017. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------