Среда, 20.06.2018. Званична презентација Општине Косјерић

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

             

Среда, 06. јул 2016.                                                                                                                                                                                                                                    

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

НАБАВКА УСЛУГА Услугe поправке и одржавања инсталација уличне расвете на подручју општине Косјерић

до 31.12.2016. године набавка на коју се Закон не примењује  на основу члану 39. став 2. Закона о јавним набавкама 

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  

НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА

             

Среда, 06. јул 2016.

НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА                                                                                                                                                                               

 НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА

НАБАВКА БР. 2.2.20/2016 

-Набавка услугe на коју се Закон не примењује- 

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  

НАБАВКА УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА

             

Среда, 06. јул 2016.

НАБАВКА УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА                                                                                                                                                                    

Набавка услуга послуживања пића и напитака

Набавка бр. 2.2.21/2016 

Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњавању услова  
Образац понуде  
Техничка спецификација  
Модел уговора  
   

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

            

Среда, 07. јул 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија ) расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права бесплатног коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2017. годину, до 31.октобра 2016. године.

Текст јавног позива   
  

ЈАВНИ ПОЗИВ - ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

            

Петак, 1. јул 2016. 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду)  на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Косјерић за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године. 

  
Текст Јавног позива   
  

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 3/2018
  (06.03.2017. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------