Недеља, 20.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе пројекта „Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“

Четвртак, 26. септембар 2019.

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних података за канализациону и путну мрежу (I број: 400-310/17 од 24.09.2019. године) за потребе реализације пројекта "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 26.09.2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за ангажовање лица на прикупљању геопросторних података за канализацију и путну мрежу на пројекту
"Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу"

Пројекат "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одсговорности и транспарентноси јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из алокације за ИПА 2014 а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из срестава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Пријаву на Конкурс можете преузети ОВДЕ.
Изјаву можете преузети ОВДЕ.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години

Петак, 5. јул 2019. 
Ажурирано: 25. септембра 2019.

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.

Решење о именовању Комисије можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ
Образац буџета можете преузети ОВДЕ

Избори за чланове Савета месне заједнице Брајковићи

Четвртак, 20. јун 2019. 

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује 

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЈКОВИЋИ

  1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Брајковићи
  2. Избори ће бити одржани 4. августа 2019. године; 
  3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице; 
  4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Брајковићи; 
  5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Браковићи. 

У Косјерићу, дана 20. јуна 2019. године. 

Председник Скупштине, 
Иван Ликић

Коначне резултате избора за Савет МЗ Брајковићи можете преузети ОВДЕ

Решење о закучењу бирачког списка можете преузети ОВДЕ
Обрасце и обавештења у вези избора можете прузети ОВДЕ

Јавни увид нацрта измене Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре

Четвртак, 25. јул 2019. 

Општинска управа општине Косјерић , на основу чл. 50 . Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018 и 3 1/2019 и чл. 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 32/2019), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ

Јавни увид трајаће 30 дана, и то од 25.07.2019. године закључно са 23.08.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на Нацрт измене плана детаљне регулације "Видик" могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 23. 0 8 201 9 год ине
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.08.2019. године, са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала број 3 у приземљу.
Након обављеног јавног увида, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе о пштине Косјерић

Нацрт текста Плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ

Јавнa лицитацијa за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Kосјерић 2019“ у времену од 16:00 часова до 01:00 час

Уторак, 23. јул 2019. 

На основу Одлуке Председника Спортског савеза општине Косјерић, број 03 - 04/ 2019. године од 21.07.2019. године, Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2019“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – на теренима за мале спортове од дана 07.08.2019. године до 17.08.2019. године, а зависно од временских услова, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2019“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

1. Општи услови:

1.1. Почетна цена на лицитацији је 30.000,00 динара.
1.2. Гарантни износ за учешће на лицитацији је 6.000,00 динара.
1.3. Лицитациони корак - најмање померање почетне цене је 2.000,00 динара.

Опширније

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 5/2020
  (18.08.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo