Недеља, 22.10.2017. Званична презентација Општине Косјерић

ЈН бр. 1.2.9/2016

            

Понедељак, 04. јул 2016.

 ЈН бр. 1.2.9/2016                                                                                                                                                                                                                                         

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
Набавка  услуга чишћења и одржавања просторија које су у власништву и на коришћењу општине Косјерић
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ЈН бр. 1.2.9/2016 
Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

             

Среда, 06. јул 2016.                                                                                                                                                                                                                                    

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

НАБАВКА УСЛУГА Услугe поправке и одржавања инсталација уличне расвете на подручју општине Косјерић

до 31.12.2016. године набавка на коју се Закон не примењује  на основу члану 39. став 2. Закона о јавним набавкама 

НАБАВКА бр. 2.2.18/2016

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  

НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА

             

Среда, 06. јул 2016.

НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА                                                                                                                                                                               

 НАБАВКА УСЛУГА МАТИЧЕЊА ГОВЕДА И ОВАЦА

НАБАВКА БР. 2.2.20/2016 

-Набавка услугe на коју се Закон не примењује- 

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  

НАБАВКА УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА

             

Среда, 06. јул 2016.

НАБАВКА УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА                                                                                                                                                                    

Набавка услуга послуживања пића и напитака

Набавка бр. 2.2.21/2016 

Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњавању услова  
Образац понуде  
Техничка спецификација  
Модел уговора  
   

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

            

Среда, 07. јул 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија ) расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права бесплатног коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2017. годину, до 31.октобра 2016. године.

Текст јавног позива   
  

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 12/2017
  (13.09.2017. г.) 
 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 

Временска прогноза

vremene logo