Понедељак, 17.06.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за регресивање вештачког осемењавања крава и крмача у 2018. години

Петак, 30. новембар 2018.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2018. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр.5/18) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-30/2018 од 29.11.2018. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА
РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2018. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 • Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 • Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 • Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 2 милиона динара.
 • Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 • Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2018. до 28.12.2018. године.
 • Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2018. годину.
 • Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 • Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте- оргинал на увид.
 • Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Конкурс је отворен од  03.12. до 28.12.2018. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Захтев за регрес можете преузети ОВДЕ

Јавни увид у нацрт Статута општине Косјерић

Петак, 23. новембар 2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са чланом 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, обавештавају се грађани општине Косјерић да је на интернет презентацији општине Косјерић и на огласној табли Општинске управе, дана 23. новембра 2018. године објављен нацрт Статута општине Косјерић.

Јавни увид нацрта Статута траје до 13. децембра 2018. године, када је заказана и јавна расправа са почетком у 14,00 часова у просторијама општине, соба број 3.

Јавној расправи могу присуствовати сви заинтересовани грађани, представници институција, предузећа, удружења, локалне самоуправе, како би изнели сугестије и евентуалне примедбе у вези са предложеним. На основу нацрта Статута и извештаја са јавне расправе Општинско веће ће донети предлог Статута општине Косјерић.

Нацрт Статута можете погледати и преузети са огласне табле сајта Општине и у у просторијам општине, соба број 30. Контакт телефон 060/82-56-219.
Примедбе и сугестије на нацрт Статута могу се поднети писмено преко Општинске писарнице и усмено на заказаној јавној расправи. 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

Нацрт Статута можете преузети ОВДЕ

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2019. годину

Четвртак, 22. новембар 2018. 

Општина Косјерић, на основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД У ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

Обавештава се заинтересована јавност да може извршити увид у нацрт Буџета општине Косјерић за 2019. годину и Нацрт Програма Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове за 2019. годину од 22. новембра до 12. децембра 2018. године у периоду од 7,30-15,30 на огласној табли Општинске управе или на интернет страници општине Косјерић www.kosjeric.rs.  

Јавна расправа ће бити одржана 12.12.2018. године у сали број 3 у приземљу зграде Општинске управе са почетком у 14,00 часова.

Примедбе, предлоге и сугестије сви заинтересовани могу доставити писаним путем преко општинске писарнице. 

За све информације заинтересовани се могу обратити контакт особама: 

 1. Милан Томић, руководилац Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет, телефон 060/82-56-206, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (за нацрт Буџета), 
 2. Милинко Крстић, руководилац Одељења  за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, телефон 060/82-56-211, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (за Програм Одељења). 

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2019. годину можете преузети ОВДЕ
Нацрт Програма Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове за 2019. годину можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за учешће на лицитацији - јавном надметању за отућење из јавне својине - општинске својине неизграћено грађевинско земљиште у туристичком месту Дивчибаре

Четвртак, 15. новембар 2018. 

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени Гласник РС", број 72/11) и члана 61. Статута општине Косјерић ("Службени лист Општине Косјерић", 9/08) расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ - ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЋЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ НЕИЗГРАЋЕНО ГРАЋЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ТУРИСТИЧКОМ МЕСТУ ДИВЧИБАРЕ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ

Конкурс за доделу студентских стипендија 2018

Четвртак, 8. новембар 2018.

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

О Г Л А Ш А В А

К О Н К У Р С
За доделу општинских стипендија за 5 студената

Услови конкурса:

 • да су редовни студенти високошколских установа акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,
 • да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,
 • да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,
 • да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и
 • да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.
Опширније

 

 


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 5/2019
  (06.05.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------