Погодака: 392 times

Петак, 23. новембар 2018.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са чланом 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, обавештавају се грађани општине Косјерић да је на интернет презентацији општине Косјерић и на огласној табли Општинске управе, дана 23. новембра 2018. године објављен нацрт Статута општине Косјерић.

Јавни увид нацрта Статута траје до 13. децембра 2018. године, када је заказана и јавна расправа са почетком у 14,00 часова у просторијама општине, соба број 3.

Јавној расправи могу присуствовати сви заинтересовани грађани, представници институција, предузећа, удружења, локалне самоуправе, како би изнели сугестије и евентуалне примедбе у вези са предложеним. На основу нацрта Статута и извештаја са јавне расправе Општинско веће ће донети предлог Статута општине Косјерић.

Нацрт Статута можете погледати и преузети са огласне табле сајта Општине и у у просторијам општине, соба број 30. Контакт телефон 060/82-56-219.
Примедбе и сугестије на нацрт Статута могу се поднети писмено преко Општинске писарнице и усмено на заказаној јавној расправи. 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

Нацрт Статута можете преузети ОВДЕ