Четвртак, 28.05.2020. Званична презентација Општине Косјерић

РАНИ ЈАВНИ УВИД - ДАЛЕКОВОД ТС "КОСЈЕРИЋ" - ТС "ВАЉЕВО 1"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 110Кv БР.116/2 ТС “КОСЈЕРИЋ” – ТС “ВАЉЕВО 1

(на територији општине Косјерић)

Рани јавни увид трајаће 15 дана од 07.03.2016. год. закључно са 21.03.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД - "ЛУЧИЋА ОГРАДА"

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУЧИЋА ОГРАДА“ 

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЈАВНИ УВИД - "БРДО ГРАД 1"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 1“

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 

 ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Текст можете преузети ОВДЕ.
Текст плана можете преузети ОВДЕ.
Текст концепта можете преузети ОВДЕ.
Постојећу намена можете преузети ОВДЕ.
Границе плана можете преузети ОВДЕ.

ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉЕНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВИДИК" КОСЈЕРИЋ

Документацију у вези плана можете преузети ОВДЕ.


 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  "БРДО ГРАД 2"

Текст плана можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Документацију у вези плана можете преузети ОВДЕ.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЛУЧИЋА ОГРАДА"

Документацију у вези плана можете преузети ОВДЕ.


ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ДИЈАБАЗА "ТАВАНИ" БУКОВИ И КОСЈЕРИЋ

ПДР "ЦЕМЕНТАРА"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП "СУВО ВРЕЛО" У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЦЕМЕНТАРЕ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo