Грађевинске дозволе

Грађевинске дозволе и решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ/РЕШЕЊА из 2020.


Грађевинска дозвола - ЗОРАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ
Грађевинска дозвола - ДАРКО НИКОЛИЋ
Грађевинска дозвола
- АНГЕЛИНА ИВАНОВИЋ

Грађевинска дозвола - ТИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ/РЕШЕЊА из 2019.

Решење по члану 145 - ЕПС
Решење по члану 145 -
БРАЋА ЛАЗИЋ
Грађевинска дозвола -
ЕПС (кабл вод Субјел)
Решење по члану 145 -
"СОФРОНИЈЕВИЋ" д.о.о.
Грађевинска дозвола -
ВЕЛИМИР ТУПАЈИЋ
Грађевинска дозвола -
МИЛАН ТОМИЋ
Грађевинска дозвола -
ВЛАДАН ВИТОРОВИЋ
Грађевинска дозвола -
РАДОЈЕ БЛАГОЈЕВИЋ
Грађевинска дозвола -
КРИСТИНА САВИЋ
Грађевинска дозвола -
МИЛОРАД НИКОЛИЋ
Грађевинска дозвола -
ИГОР ВУЛОВИЋ
Грађевинска дозвола -
ВЛАДАН ВИТОРОВИЋ
Грађевинска дозвола -
ВЕРА ГЛИГОРИЈЕВИЋ
Грађевинска дозвола - ДЕЈАН И ДАРКО ГРБИЋ
Грађевинска дозволаКОВИЉКА ЈОКСИМОВИЋ
Грађевинска дозвола - ВОДОВОД ГАЛОВИЋИ
Грађевинска дозвола - "КЕПО" д.о.о.
Грађевинска дозвола - МИЛОРАД АРСЕНИЈЕВИЋ
Грађевинска дозвола - ВЛАДАН ВИТОРОВИЋ
Грађевинска дозвола - "МАЛИНА ПРОИЗВОД" д.о.о.
Грађевинска дозвола - СЛАВИША НИКОЛИЋ
Грађевинска дозвола - ФИЛИП ЈЕЛИЋ