Четвртак, 14.12.2017. Званична презентација Општине Косјерић

Председник општине Косјерић

Погодака: 18119 times

grb finaleКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 zarko djokic    gordana josipovic
 Председник општине Косјерић 
               ЖАРКО ЂОКИЋ

 Заменик председника општине Косјерић 
                  ГОРДАНА ЈОСИПОВИЋ

Председник општине:

  1. представља и заступа Општину;
  2. предлаже начин решавања питањима о којима одлучује Скупштина;
  3. наредбодавац је за извршење буџета;
  4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, стаутом или одлуком Скупштине;
  6. поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
  7. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања и елементарних непогода с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини општине, када она буде у могућности да се састане;
  8. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

 

 

 

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 17/2017
  (30.11.2017. г.) 




 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 

Временска прогноза

vremene logo