Среда, 24.04.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Општинско веће

grb finale

Чланови Општинског већа општине Косјерић су:

 1. Жарко Ђокић
 2. Гордана Јосиповић
 3. Зоран Антонијевић
 4. Александар Грујичић
 5. Видан Ђорђевић
 6. Радојица Филиповић
 7. Радан Марковић
 8. Милица Јовановић
 9. Јовица Марковић
 10. Душица Николић
 11. Живорад Вићентијевић

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случа у да Скупштина општине не доносе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе.


СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа

32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа

13. седница Општинског већа
12. седница Општинског већа
11. седница Општинског већа
10. седница Општинског већа
9. седница Општинског већа
8. седница Општинског већа
7. седница Општинског већа
6. седница Општинског већа

5. седница Општинског већа
4. седница Општинског већа
3. седница Општинског већа
2. седница Општинског већа
1. седница Општинског већа

 

 


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 3/2019
  (06.03.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------