Среда, 18.10.2017. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица – станова, на кат. парцели број 1233 уписаној у лист непокретности број 1869 к.о. Варош Косјерић, улица Светосавска бб

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11) и члана 61. Статута општине Косјерић ("Службени лист Општине Косјерић" број 9/08) расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

Опширније

Конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић на основу члана 6. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15), расписује:

К О Н К У Р С
за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве за Конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији оптшине Косјерић у 2017. години

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић, на основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16) и члана 57. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић" број 9/08), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2017. ГОДИНИ

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава... можете преузети ОВДЕ
Пријаву на Јавни конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац наративног и финансијског извештаја можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавна лицитација за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2017“

Четвртак, 20. јул 2017. 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2017“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове од дана 27. 07. 2017. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2017“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

Опширније

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Понедељак, 3. јул 2017. 

nsz ok memoНа основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2017.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017.години(број:2240-101-8/2017 од 25.04.2017.године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Опширније

Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Kосјерић за 2018. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Косјерић, расписује јавни позив којим обавештава:

Опширније

Конкурс за пријем деце у ПУ "Олга Грбић"

Четвртак, 08. јун 2017. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о конкурсу за пријем деце

Предшколска установа „Олга Грбић“ обавештава родитеље да расписује конкурс за пријем деце за радну 2017/2018 годину. Конкурс траје од 9. до 23. јуна 2017. године.

Уписују се деца узраста од 18 месеци до 5,5 година. Преузимање пријава и осталих неопходних докумената ће се вршити у управи Предшколске установе у времену од 07 h до 13 h.

Попуњена документа је обавезно вратити у установу до 23.06.2017. године до 13 сати.

Предшколска установа
"Олга Грбић" Косјерић“

Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Среда, 7. јун 2017. године

О Г Л А С
Јавно надметање за давање у закуп Отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у Косјерићу

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Опширније

Рани јавни увид - ПДР за изградњу МХЕ "Годечево"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.64/15),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „Годечево“

Рани јавни увид трајаће 15 дана, почев од 13.03.2017. године закључно са 27.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 5, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“, Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (канцеларија број 24, на другом спрату), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 27.03.2017. године.

По завршеном раном јавном увиду Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Косјерић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Планску документацију можете преузети ОВДЕ


 

Јавни позив за учешће на јавној лицитацији за продају коришћеног алуминијумског лима

Понедељак, 27. фебруар 2017. године

На основу тачке 2. Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине општине Косјерић покретних ствари-коришћених ствари алуминијумског лима, бр.404-14/2017 од 07. фебруара 2017. године, Комисија за отуђење из јавне својине покретних ствари-коришћеног алуминијумског лима, објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КОРИШЋЕНОГ АЛУМИНИЈУМСКОГ ЛИМА

Опширније

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 12/2017
  (13.09.2017. г.) 
 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 

Временска прогноза

vremene logo