Обавештење радног тела за спровођење избора

ОБАВЕШТЕЊЕ РАДНОГ ТЕЛА ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ЗАКАЗАНИX ЗА 02. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ

Обавештавају се грађани општине Косјерић, да поводом избора за председиика Републике, који се одржавају 02. априла 2017. године, а сагласно Објашњењу за примену члана 16. став 4. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора, Републичке изборне комисије бр.013-191/17 од 16. марта 2017. године, да грађани који имају бирачко право могу гласати са важећом личном картом, важећом путном исправом - пасошем, важећом возачком дозволом и са личном картом са истеклим роком важенња уз потврду СУП-а о поднетом захтеву за издавање нове личне карте.