Обавештење о упису у бирачки списак (локални избори)

Поводом Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Косјерић ("Службени гласник РС", бр. 14/2017),Одлуке председника Народне скупштине о расписивању локалних избора, члан 14, 15 и 21 Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011) и упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Општинска управа Општине Косјерић

ОБАВЕШТАВА БИРАЧЕ

Обавештавају се грађани општине Косјерић, а поводом расписаних избора заказаних за 23.04.2017. године, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање или измену података у бирачком списку до његовог закључења 07.04.2017. године до 24,00 часа. 

Захтеви за упис, брисање или измену подносе се матичној служби Општинске управе општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, канцеларија бр. 4 (приземље) радним данима а викендом на број телефона: 060-82-56-230 и 060-82-56-291 као и проверу преко сајта Министарства тако што се у празно поље унесе свој ЈМБГ и задати код са слике на сајту.

Право да од проглашења изборне листе, увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, члан 21 Закона о јединственом бирачком списку и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање или измену неке чињенице уз прилагање потребних доказа.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка односно до 07.04.2017. године до 24,00 часа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора тј. 19.04.2017. године Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

Сва потребна обавештења у вези ажурирања Јединственог бирачког списка могу се добити на телефон: 031/783-587 или на 060/82-56-230 (Павловић Милика) и 060/82-56- 291 (Пантелић Марија).

ОПШТИНСКА УПРАВА