Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Резултати избора за одборнике у Скупштини општине Косјерић, након избора одржаних 28. марта 2021. године

Понедељак, 29. март 2021.

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

З А П И С Н И К

Са седнице Општинске изборне комисије у Косјерићу, одржане дана 29.03.2021. године са почетком у 10 часова.
У складу са законом 39., 40. и 41. Закона о локалним изборима („Сл.Гласник РС“ број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија у Косјерићу, спроводећи изборе за одборнике Скупштине општине Косјерић који су одржани дана 28. марта 2021. године, утврдила је следеће:

 1. Укупан број уписаних бирача: 9332,
 2. Укупан број бирача који су гласали на свим бирачким местима: 6812, односно 73%,
 3. Укупан број бирача који су гласали ван бирчког места: 569,
 4. Укупан број примљених гласачких листића: 9340,
 5. Укупан број неважећих гласачких листића: 160,
 6. Укупан број важећих гласачких листића: 6652,
 7. Број гласова који је добила свака изборна лист:
Ред. бр. Назив изборне листе Број гласова Проценат
1.  Александар Вучић-За будућност Косјерића-Ивица Дачић  4575  68,78 %
2.  НАДА за Косјерић-НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА-Милош Јовановић-Демократска странка Србија-Жика Гојковић-Покрет обнове Краљевине Србије 485  7,29 %
3.  ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМТОВИЋ 642  9,65 %
4.  Чисти људи за чист Косјерић 904  13,59 %
5.  Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 46  0,69 %


        8. Број мандата који је добила свака изборна листа: 

Ред. бр. Назив изборне листе Број мандата
1. Александар Вучић-За будућност Косјерића-Ивица Дачић 20
2. НАДА за Косјерић-НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА-Милош Јовановић-Демократска странка Србија-Жика Гојковић-Покрет обнове Краљевине Србије 2
3. ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМТОВИЋ 2
4. Чисти људи за чист Косјерић 3


Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА није прешла цензус.

Општинска изборна комисија ће најкасније у року од 10 дана од објављивања укупних резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи почев од првог кандидата са листе.

Седница је завршена у 13 часова и 30 минута.

Овај записник објавити у "Службеном листу општине Косјерић" и другим средствима јавног информисања.

Број: 013-52/2021
У Косјерићу, дана 29.03.2021. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Сандра Филиповић, мастер правник

Саопштење Општинске изборне комисије - гласање ван бирачког места

Петак, 26. март 2021.

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ

Поштовани бирачи,

немоћна и спречена лица која из здравствених разлога, разлога заражавања вирусом корона (COVID19) нису у могућности да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом, немоћна стара лица и особе којима је решењем одређена изолација због сумње на инфекцију корона вирусом, могу обавестити да желе да гласају ван бирачког места Општинску изборну комисију до недеље 28. марта до 11,00 часова.

На дан одржавања избора жељу да гласају ван бирачког места могу исказати и директно Бирачком одбору према месту које је одређено за гласање.

Контакт телефон за пријаву за гласање ван бирачког места:

031/781-460 Општина Косјерић,

064-82-48-488 – Сандра Филиповић,
060-82-56-263 – Миланка Ковачевић,
060-82-59-209 – Милица Јовић.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

Одлука о одређивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Косјерић, расписане за 28. март 2021. године

Недеља, 14. март 2021. 

На основу члана 28. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007,34/2010-одлкука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија у Косјерићу, на седници одржаној дана 14.03.2021.године, донела је:

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 28. МАРТА 2021.ГОДИНЕ

 1. За гласање на изборима за одборнике скупштине општине Косјерић, расписаним за 28. март 2021. године, штампаће се 9.350 гласачких листића.
 2. Број гласачких листића из тачке 1. ове одлуке обухвата број 9.329, што је укупан број бирача уписаних у Јединствени бирачки списак за територију општине Косјерић, и број 27, као резерву гласачких листића од 0,3% од укупног броја уписаних бирача.
 3. Ово решење објавити у "Службеном листу општине Косјерић" .

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

Број: 013-31/2021
Датум: 14.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Сандра Филиповић, маст.прав.

Одлука о утврђивању и објављивању укупног броја бирача на територији општине Косјерић

Недеља, 14. март 2021.

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129-07, 34/10-одлука УС, 54/11, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) члана 18. и 24. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/09 и 99/11) и Правилника општинске изборне Комисије у Косјерићу, Општинска изборна Комисија у Косјерићу, на седници одржаној дана 14.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

 1. Укупан број бирача на територији општине Косјерић на дан 12. марта 2021.године у 24,00 часа је 9.329.
 2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Косјерић".

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

Број: 013-32/2021
Датум: 14.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сандра Филиповић, мастер правник

Збирна изборна листа за локалне изборе расписане за 28. март 2021. године

Недеља, 14. март 2021. 

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 16/20 -аутентично тумачење),
Општинска изборна комисија у Косјерићу, на седници одржаној 14. марта 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Утврђује се Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић, на изборима расписаним за 28. март 2021. године, и то:

1. Александар Вучић – За будућност Косјерића – Ивица Дачић

Кандидати на изборној листи су: 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Жарко Ђокић 1981 Дипломирани економиста Косјерић
2. Гордана Јосиповић 1975 Дипломирани економиста Село Косјерић
3. др Илија Вукадиновић 1962 Педијатар Косјерић
4. Татјана Коковић 1974 Дипломирани инжењер сточарства Косјерић
5. Драган Благојевић 1953 Предузетник Косјерић
6. Милица Јововић 1990 Спец. струк. инж. менаџмента Мрчићи
7. Драган Трипковић 1977 Економски техничар Косјерић
8. Светозар Крсмановић 1967 Инструктор саобраћаја Село Косјерић
9. Бранко Спасојевић 1961 Пензионер Косјерић
10. Јелена Зекановић 1984 Економски техничар Косјерић
11. Братимир Долаш 1968 Туристички техничар Косјерић
12. Милоје Радовановић 1954 Пензионер Косјерић
13. Андрија Цветковић 1985 Аутомеханичар Годечево
14. Биљана Витезовић 1984 Економски техничар Бјелоперица
15. Драгана Марковић 1981 Фризер Шеврљуге
16. Зоран Марковић 1959 Пољопривредник Маковиште
17. Слободан Новаковић 1971 Музичар Тубићи
18. Наташа Илић 1994 Струковни васпитач Маковиште
19. Радоје Благојевић 1995 Пољопривредник Руда Буква
20. Снежана Радовић 1982 Економски техничар Косјерић
21. Радојко Гавриловић 1969 Пољопривредник Маковиште
22. Јасмина Дивнић 1990 Медицински техничар Мионица
23. Марко Стефановић 1988 Медицински техничар Косјерић
24. Данијела Пауновић 1991 Економски техничар Косјерић
25. Зорица Матић 1973 Радник Косјерић
26. Филип Јовановић 1994 Студент Годечево
27. Горан Грујовић 1988 Шумарски техничар Село Косјерић

2. НАДА за Косјерић – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – Милош Јовановић – Демократска странка Србије – Жика Гојковић – Покрет обнове Краљевине Србије

Кандидати на изборној листи су:

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Милан Ралић 1973 Предузетник Мрчићи
2. Драшко Радојичић  1977 Пољопривредник  Косјерић
3. Весна Пејовић 1977 Медицинска сестра Росићи
4. Зоран Зарић 1969 Предузетник Косјерић
5. Душица Тупајић 1987 Домаћица Косјерић
6. Саша Радивојевић 1978 Електротехничар Галовићи
7. Милан Томић 1957 Економиста Косјерић
8. Горан Рстић 1984 Приватни предузетник  Село Косјерић
9. Милена Гавриловић  1970 Пословни менаџер Село Косјерић
10. Јелена Пантовић 1998 Економски техничар Косјерић
11. Бојан Стојадиновић 1982 Радник Косјерић
12. Дејан Дамјановић 1996 Месар Маковиште
13. Радул Милошевић 1960 Металостругар Косјерић
14. Ангелина Божовић 1968 Угоститељ Субјел
15. Јелена Радовановић  1961 Економиста Росићи
16. Борисав Марковић 1969 Металостругар Мрчићи
17. Радан Марјановић 1985 Конобар Варда
18. Радован Радосављевић  1978 Аутоелектричар Тубићи
19. Оливера Глигоријевић 1991 Саобраћајни техничар Годљево
20. Ана Марић 1986 Козметичар Косјерић
21.  Видосав Велимировић 1971  Машински техничар Дреновци
22. Весна Гагић 1988 Економски техничар Стојићи
23. Маријана Радојичић 1982 Фризер Варда
24. Предраг Тејић 1965 Електротехничар Косјерић
25. Милица Ралић 1997 Студент Мрчићи
26. Милан Петронијевић 1993 Радник Село Косјерић

3. ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМАТОВИЋ

Кандидати на изборној листи су:

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Драган Глигоријевић  1957 Лекар Косјерић
2. Милорад Николић 1987 Приватни предузетник  Варда
3.  Миладин Ковачевић 1966 Електромеханичар Цикоте
4. Тања Секулић 2000 Економски техничар Тубићи
5. Љиљана Обреновић 1978 Домаћица Сеча Река
6. Мирко Глигоријевић 1968 Електротехничар Косјерић
7. Миливоје Трифуновић  1966 Аутомеханичар Скакавци
8. Зоран Лапчевић 1971 Приватни предузетник Косјерић
9. Слађана Витезовић 1970 Просветни радник Тубићи
10. Миланка Живковић 1976 Домаћица Сеча Река
11. Владан Митровић 1970 Трговац Косјерић
12. Зоран Митровић 1964 Радник Годљево
13. Дане Ерор 1992 Електротехничар Косјерић
14. Зорица Стефановић 1967 Медицинска сестра Косјерић
15. Тамара Марковић 1999 Фитнес инструктор Косјерић
16. Милован Јевтић 1976 Пољопривредник Маковиште
17. Дејан Димитријевић 1978 Машински техничар Косјерић
18. Видан Ђуровић 1968 Машинбравар Село Косјерић
19. Милеса Обрадовић 1977 Ветеринарски техничар  Косјерић
20. Драгана Радовановић 1992 Медицинска сестра Руда Буква
21. Синиша Ђурић 1994 Електротехничар Косјерић
22. Микаило Петровић 1956 Земљорадник Радановци
23. Горан Матовић 1976 Машински техничар Скакавци
24. Драгица Петронијевић 1965 Приватни предузетник Брајковићи
25. Марина Петровић Миловановић  1985 Књиговодствени радник Косјерић
26. Драгојле Јешић 1962 Радник Галовићи
27. Драгана Остојић 1994 Економски техничар Тубићи

4. Чисти људи за чист Косјерић

Кандидати на изборној листи су: 

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1.  Михајило Јоксимовић 1970 Професор разредне наставе Скакавци
2. Бранка Јевтић - Марковић 1984 Дипломирани машински инжењер Село Косјерић
3. Милена Орубовић Ђукић 1984 Професор енглеског језика Косјерић
4. Милорад Митровић 1972 Инжењер машинства Село Косјерић
5. Владан Тодоровић  1978 Национални одбојкашки судија  Косјерић
6. Светозар Суртов 1987 Дипломирани професор физичке културе

Брајковићи

7. Јелена Радосављевић 1974 Гинеколошко акушерска сестра Косјерић
8. Предраг Стојановић 1978 Дипломирани инжењер машинства Косјерић
9. Владан Секулић 1972 Аналитичар

Косјерић

10. Драгица Јосиповић 1954 Пензионер Шеврљуге
11. Жељко Јаковљевић 1981 Аутомеханичар Село Косјерић
12. Миливоје Никић 1956 Машински инжењер у пензији Косјерић
13. Јулка Јоксимовић 1977 Комерцијални техничар Скакавци
14. Милорад Цветковић 1968 Пољопривредник Дубница
15. Душица Јовановић Економиста Косјерић
16. Предраг Пантић 1974 Металостругар Косјерић
17. Весна Танасковић 1976 Економски техничар Косјерић
18. Владимир Алексић 1973 Електротехничар Косјерић
19. Драгана Николић 1999 Угоститељски техничар Парамун
20. Радован Милосављевић 1976 Аутомеханичар Косјерић
21. Александра Тодоровић 1997 Студент Дубница
22. Драгоман Тодоровић 1958 Погонски електричар Годечево
23. Немања Радосављевић 2000 Ветеринарски техничар Косјерић
24. Јована Пајић 1985 Кувар Мрчићи
25. Радиша Миловић 1950 Пензионер Косјерић
26. Мира Остојић 1992 Трговац Мушићи
27. Бранислав Одобашић 1952 Пензионер Косјерић

5. Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Кандидати на изборној листи су:

Ред. бр. Име и презиме Година рођења Занимање Место пребивалишта
1. Драгослав Ракић 1968 Грађевински техничар Село Косјерић
2. Раденко Вишњић  1960 Дипломирани економиста Мионица
3. Стојанка Мијаиловић 1994 Трговац Шеврљуге
4. Милета Дејановић 1958 Месар Мионица
5. Милена Миловић 1971 Прехрамбени техничар Косјерић
6. Ђорђе Лазић 1969 Радник  Шеврљуге
7. Драган Божић 1978 Радник Село Косјерић
8. Данијела Полић 1984 Пољопривредни техничар Галовићи
9. Жељко Петровић 1999 Електротехничар Село Косјерић
10. Милан Ђорђевић 1982 Радник Брајковићи

 

Број: 013-29/2021
У Косјерићу, 14. марта 2021. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Сандра Филиповић, маст. прав

Проглашена пета изборна листа кандидата за одборнике - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Среда, 12. март 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На седници Општинске изборне комисије, одржане дана 12.03.2021. године проглашена је пета Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић под називом:

ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

коју је поднела Српска радикална странка
Изборну листу чини 10 кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сандра Филиповић, маст.прав.

Проглашена четврта изборна листа кандидата за одборнике - ЧИСТИ ЉУДИ ЗА ЧИСТ КОСЈЕРИЋ

Четвртак, 11. март 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На седници Општинске изборне комисије, одржане дана 11.03.2021. године проглашена је четврта Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић под називом:

ЧИСТИ ЉУДИ ЗА ЧИСТ КОСЈЕРИЋ

коју је поднела Група грађана: Чисти људи за чист Косјерић. 
Изборну листу чини 27 кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сандра Филиповић, маст.прав.

Проглашена трећа изборна листа кандидата за одборнике - ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМАТОВИЋ

Среда, 10. март 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На седници Општинске изборне комисије, одржане дана 10.03.2021. године проглашена је трећа Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић под називом:

ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМАТОВИЋ,

коју је поднела Коалиција: Здрава Србија – Нова Србија.
Изборну листу чини 27 кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Сандра Филиповић, маст.прав.

Проглашена друга изборна листа кандидата за одборнике - НАДА за Косјерић – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – Милош Јовановић – Демократска странка Србије – Жика Гојковић – Покрет обнове Краљевине Србије

Недеља, 21. фебраур 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На седници Општинске изборне комисије, одржане дана 21.02.2021. године проглашена је друга Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић под називом: 

НАДА за Косјерић – НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – Милош Јовановић – Демократска странка Србије – Жика Гојковић – Покрет обнове Краљевине Србије. 

Изборну листу чини 26 кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Сандра Филиповић

Проглашена прва изборна листа кандидата за одборнике - Александар Вучић – За будућност Косјерића – Ивица Дачић

Четвртак, 11. фебраур 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На седници Општинске изборне комисије, одржане дана 11.02.2021. године проглашена је прва Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић под називом: 

Александар Вучић – За будућност Косјерића – Ивица Дачић

Изборну листу чини 27 кандидата за одборнике Скупштине општине Косјерић. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Сандра Филиповић

Акти Општинске изборне комисије - Избори 2021

 

Записник о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Косејрић можете преузети ОВДЕ

Обрасце за посматраче можете преузети ОВДЕ

Обавештење за бираче можете преузети ОВДЕ

Обрасце за подношење изборних листа можете преузети ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ, а Excel образац ОВДЕ

Пословник Општинске изборне комисије можете преузети ОВДЕ
Роковник за вршење изборних радњи можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о расписивању избора за одборнике у Скупштини општине Косјерић можете преузети ОВДЕ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo