Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Обједињена процедура

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о спровођењу oбједињене процедуре електронским путем

Обавештавамо вас да је 01. јануара 2016. ступио на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења обједињене процедуре.

Самим тим, убудуће ће се сви поступци у оквиру обједињене процедуре обављати искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/  и  http://gradjevinskedozvole.rs/

Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС.

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.

Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру обједињене процедуре више неће бити могуће преко Одељења за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе Косјерић, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Изузетно, ако је техничка документација израђена пре ступања на снагу овог Правилника, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у .dwg или .dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми. 

Упутство за поступак обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ
Тарифник обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ.
Упутство за коришћење портала за електронско подношење захтева можете преузети ОВДЕ.


ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА

Захтев за издавање информације о локацији можете преузети ОВДЕ
Захтев за ЕПС - издавање услова за израду техничке документације можете преузети ОВДЕ


Подносиоци захтева за издавање локацијских услова, уз обавезне прилоге прописане Правилником о спровођењу обједињене процедуре електронским путем, прилажу попуњен и оверен одговарајући образац захтева  ЕПС-у, као и копију личне карте. 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Закон о планирању и изградњи можете преузети ОВДЕ.
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле можете преузети ОВДЕ.
Правилник о класификацији објеката можете преузети ОВДЕ.
Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи можете преузети ОВДЕ.
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу можете преузети ОВДЕ
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора можете преузети ОВДЕ
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката можете преузети ОВДЕ
Допринос за уређивање грађевинског земљишта можете преузети ОВДЕ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo