Magazin Diogen o Lizi Marić Križanić

 
 
Kultura
Liza Marić Križanić
 
Pripremila:
Milunika Mitrović
Četvrtak, 27. decembar  2012. g.

Kosjerić. Uz esej o slikarstvu i životu Lize Marić Križanić, prvi put je u elektronskoj formi predstavljeno više od pedeset njenih slika i fotografija (preuzeto iz legata u Kosjeriću), i sjajno priređeno na stranicama ovog magazina.

Diogen je magazin za kulturu, umetnost i obrazovanje.

Elektronski oblik magazina  Diogen možete pogledati na adresi

http://www.magcloud.com/liza_maric_krizanic