Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Регистрација стамбених заједница

Категорија: Друштво
Погодака: 5208 times

Поштовани суграђани,

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС, 88/2011), на основу кога је општина Косјерић водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чланом 162. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза Скупштина или Савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана Скупштина или Савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са члановима 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр.104/16).
Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе на територији општине Косјерић, подношењем пријава за регистрацију Општинској управи Косјерић.

Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) води Општинска управа у складу са Законом о становању и одржавању зграда (“Службени гласник РС“, број 104/16).

Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.

Регистратор је лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра.

У складу са чланом 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације, Регистратор врши искључиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 1. надлежност за поступање по пријави,
 2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,
 3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе,
 4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и
 5. да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница.

Покретање поступка регистрације:

Посутпак регистације покреће се подношењем пријаве Општинској управи, ул. Олге Грбић бр. 10, путем општинске писарнице.

Образац пријаве за упис у Регистар са прегледом докумената која су потребна да се приложе уз пријаву, заинтересована лица могу добити у Општинској управи или на интернет страници општине Косјерић.

Уз пријаву прилаже се и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 700,00 динара за захтев и решење.

Документација за регистрацију стамбене заједнице:

 1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице, који можете преузети ОВДЕ,
 2. Додатак обрасца пријаве за истрацију стамбене заједнице, који можете преузети ОВДЕ
 3. Образац пријаве за ажурирање података, који можете преузети ОВДЕ и
 4. Модел записника са седнице и одлуку о избору управника стамбене заједнице, можете преузети ОВДЕ.

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

01 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник):

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

02 За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):

 1. записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

03 За стамбену заједницу која има професионалног управника:

 1.  записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 2. уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 4. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

04 За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):

 1. решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
 2. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 3. доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

05 За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:

 1. записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
 2. акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
 3. решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
 4. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 5. доказ о уплати административне таксе.

06 За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:

 1. записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
 2. решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 4. доказ о уплати административне таксе.

07 За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:

 1. потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
 2. потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице;
 3. очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Нормативни акти:

 1. Закон о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС“, број 104/16) - ОВДЕ,
 2. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената (“Службени гласник РС“, бр. 49/17) - ОВДЕ,
 3. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника (“Службени гласник РС“, бр. 41/17) - ОВДЕ.

Јединствену евиденцију стамбених заједница можете погледати ОВДЕ

РЕГИСТАРАТОР,

Весна Мандић

Контакт: 060/82-56-266

Е- пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗАМЕНИК РЕГИСТРАТОРА,

Радмила Вукадиновић

Контакт: 060/82-56-361

Е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo