Четвртак, 16.09.2021. Званична презентација Општине Косјерић

ПИСАРНИЦА

ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА И РАД СА СТРАНКАМА

 • Пријем поднесака (лично или путем поште), жалби, допуна
 • Доношење пројеката из архивског депоа на увид на захтев странке
 • Усмена обавештења ( За обавештење о кретању предмета обратити се Начелнику Општинске управе)

РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

Издавање радних књижица:

 1. Попуњен захтев за издавање, 
 2. Бланко радна књижица (НАПОМЕНА: НЕ попуњавати податке!), 
 3. Лична карта на увид, 
 4. Oригинал на увид, 
 5. Уверење о држављанству.

Допуна података о стручној спреми у радној књижици:

 1. Радна књижица,
 2. Важећа лична исправа,
 3. Oригинал на увид.

Промена личног имена у радној књижици:

 1. Радна књижица,
 2. Важећа лична исправа,
 3. Решење о промени личног имена на увид.

Издавање дупликата радне књижице:

 1. Попуњен захтев,
 2. Потврда да је радна књижица оглашена неважећом у Службеном гласнику Републике Србије,
 3. Важећа лична исправа - оригинал на увид,
 4. Уверење о држављанству.

ОВЕРА ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА

Овера преписа: 

 1. Оригинал документа на увид,
 2. Фотокопије докумената,
 3. Признаница о уплати таксе.

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћања таксе када се оверава службено, за школу, за посао и за здравствено осигурање и пензију

Овера потписа без сведока: 

 1. Лична изјава,
 2. Важећа лична исправа,
 3. Признаница о уплати таксе.

Овера потписа са два сведока: 

 1. Изјаве уз два сведока,
 2. Важеће личне исправе,
 3. Признаница о уплатии таксе.

-ЦЕНОВНИК УСЛУГА-

Републичка административна такса: 

 • Износ за уплату: 370,00 динара (по потпису),
 • Прималац: Буџет Републике Србије,
 • Сврха уплате: Административна такса,
 • Текући рачун: 840-742221843-57,
 • Позив на број: 97 51-048.

Општинска такса:

 • Износ за уплату: 200,00 динара
 • Прималац: Буџет СО-е Косјерић
 • Текући рачун: 840-745151843-03
 • Позив на број: 97 51-048

 

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo