Понедељак, 17.12.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Јавнa презентацијa урбанистичког пројекта проширење градског гробља

Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14)

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРОШИРЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА УЛ.СТАНОЈА ПАВЛОВИЋА, КОСЈЕРИЋ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1455, 1456 И ДЕО КАТ.ПАРЦЕЛЕ 1453 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ

          Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у згради општине Косјерић, у улици Олге Грбић бр.10, у канцеларији бр. 24 на другом спрату зграде општине Косјерић, од 29. децембра 2016. до 10. јануара 2017. године, у времену од 10-14 часова.
          Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање и инжењеринг „Архиформ“, ул. Владимира Томановића бр. 35, Београд.
          Носилац израде Урбанистичког пројекта је општина Косјерић.
      У току трајања јавне презентације, за давање информација и обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, овлашћене су Милуника Марић и Ивана Јанковић, канцеларија бр. 24, на другом спрату.
       Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одсеку за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, ул. Олге Грбић бр.10, Косјерић, најкасније до 10. jануара. 2017. године.


Студентске стипендије - ранг листа

РАНГ ЛИСТА

Ред. бр.  Име и презиме  Број бодова
1. Миломир Радојевић  92,92
2. Борисав Сандић 86,80
3. Марија Васиљевић 86,12
4. Јелена Арсенијевић  85,52
5. Ивана Сретенијевић  84,80
6. Бојана Арнаутовић 84,00
7. Ивана Аничић 82,24
8. Срђан Милошевић 78,72
9. Дарко Дамљановић 77,64
10. Драгана Божовић 74,08
     
11. Богдан Петровић 73,60
12. Миланка Јоксимовић 72,40
13. Сања Ивков 69,64
14. Николина Павловић 68,52
15. Саво Рстић 66,00
16. Јована Радовановић 64,24
17. Марко Пантовић 62,60
18. Веселин Трифуновић 58,40
19. Марко Митровић 44,00
20. Душан Маринковић 42,84
21. Немања Павловић 42,16
22. Владимир Симић Не испуњава услове
23. Јована Ристановић Не испуњава услове
24. Сара Стојковић Не испуњава услове

33. Čobanski dani

Kosjerić. 33. Čobanski dani su za nama, a kako je izgledalo prethodnih dana u Kosjeriću...
 
Fotograf: Branko Ostojić 

33. Čobanski dani

Kosjerić. 33. Čobanski dani su za nama, a kako je izgledalo prethodnih dana u Kosjeriću...
 
Fotograf: Branko Ostojić 

33. Čobanski dani

Kosjerić. 33. Čobanski dani su za nama, a kako je izgledalo prethodnih dana u Kosjeriću...
 
Fotograf: Branko Ostojić 

33. Čobanski dani

Kosjerić. 33. Čobanski dani su za nama, a kako je izgledalo prethodnih dana u Kosjeriću...
 
Fotograf: Branko Ostojić 

33. Čobanski dani

Kosjerić. 33. Čobanski dani su za nama, a kako je izgledalo prethodnih dana u Kosjeriću...
 
Fotograf: Branko Ostojić 

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 14/2018
  (14.11.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------