Резултати избора за одборнике у Скупштини општине Косјерић, након избора одржаних 28. марта 2021. године

Понедељак, 29. март 2021.

Република Србија
Општина Косјерић
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

З А П И С Н И К

Са седнице Општинске изборне комисије у Косјерићу, одржане дана 29.03.2021. године са почетком у 10 часова.
У складу са законом 39., 40. и 41. Закона о локалним изборима („Сл.Гласник РС“ број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија у Косјерићу, спроводећи изборе за одборнике Скупштине општине Косјерић који су одржани дана 28. марта 2021. године, утврдила је следеће:

  1. Укупан број уписаних бирача: 9332,
  2. Укупан број бирача који су гласали на свим бирачким местима: 6812, односно 73%,
  3. Укупан број бирача који су гласали ван бирчког места: 569,
  4. Укупан број примљених гласачких листића: 9340,
  5. Укупан број неважећих гласачких листића: 160,
  6. Укупан број важећих гласачких листића: 6652,
  7. Број гласова који је добила свака изборна лист:
Ред. бр. Назив изборне листе Број гласова Проценат
1.  Александар Вучић-За будућност Косјерића-Ивица Дачић  4575  68,78 %
2.  НАДА за Косјерић-НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА-Милош Јовановић-Демократска странка Србија-Жика Гојковић-Покрет обнове Краљевине Србије 485  7,29 %
3.  ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМТОВИЋ 642  9,65 %
4.  Чисти људи за чист Косјерић 904  13,59 %
5.  Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 46  0,69 %


        8. Број мандата који је добила свака изборна листа: 

Ред. бр. Назив изборне листе Број мандата
1. Александар Вучић-За будућност Косјерића-Ивица Дачић 20
2. НАДА за Косјерић-НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА-Милош Јовановић-Демократска странка Србија-Жика Гојковић-Покрет обнове Краљевине Србије 2
3. ДОМАЋИНИ ДА ПОБЕДЕ – МИЛАН СТАМТОВИЋ 2
4. Чисти људи за чист Косјерић 3


Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА није прешла цензус.

Општинска изборна комисија ће најкасније у року од 10 дана од објављивања укупних резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи почев од првог кандидата са листе.

Седница је завршена у 13 часова и 30 минута.

Овај записник објавити у "Службеном листу општине Косјерић" и другим средствима јавног информисања.

Број: 013-52/2021
У Косјерићу, дана 29.03.2021. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У КОСЈЕРИЋУ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Сандра Филиповић, мастер правник