Проглашена ванредна ситуација због вируса COVID-19

Уторак, 21. јул 2020.

Република Србија
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 87-9/2020
Датум: 21.07.2020. године
К о с ј е р и ћ

На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/2018 ), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Председник општине Косјерић доноси

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација, дана 21.07.2020. године у 09,00 часова на територији општине Косјерић. 
  2. Ванредна ситуација се проглашава услед погоршања епидемиолошке ситуације у вези са вирусом COVID-19 на подручју општине Косјерић. 
  3. ОДЛУКА ступа на снагу даном доношења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Жарко Ђокић