Подела средстава за дезинфекцију

Четвртак, 02. април 2020.

Република Србија
Општина Косјерић
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Датум. 02. април 2020. године
К О С Ј Е РИ Ћ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Косјерић да је Штаб за ванредне ситуације обезбедио дезинфикациона средстава за дезинфекцију дворишта и објеката у приватној својини грађана. Дезинфикациона средства грађани могу преузети сваког радног дана од 09,00 до 12,00 часова у просторијама КЈП „Елан“ у Косјерићу.
Приликом преузимања дезинфекционог средства, грађанима ће бити уручено упутство за коришћење.
Контакт особа: Милован Гавриловић, 069/82-56-376.

Командант штаба,
Жарко Ђокић