Преглед добијених средстава општине Косјерић по пројектима и другим основама у 2018. години

Понедељак, 24. децембар 2018. 

ПРЕГЛЕД ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПО ПРОЈЕКТИМА И ДРУГИМ ОСНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.

Назив пројекта

Финансијер

Износ добијених средстава

1.

Регулација корита реке Сечице у Сечој Реци

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије

30.225.253,44

2.

Изградња водоводне мреже у насељу Гајеви у Косјерићу

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије

2.406.217,32

3.

Уређење туристичке понуде кроз уређење спортског центра у Косјерићу

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

11.455.693,80

4.

Рестаурација старог хана у Косјерићу и адаптација у визиторски центар

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

10.000.000,00

5.

Суфинансирање мера популационе политике у општини Косјерић

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

3.264.000,00

6.

Женско предузетништво и иновације у пословању малих газдинстава

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој

6.399.640,00

7.

Идејни пројекат реконструкције пута Галовића гробље – Годљево – Маковиште

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

318.000,00

8.

Уређење пољопривредног земљишта под травњацима на брдско-планинским пределима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

620.523,90

9.

Наменски трансфер за социјалну заштиту

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

2.100.000,00

10.

Наменски трансфер за предшколски програм

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

3.400.000,00

11.

38. „Чобански дани“

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

500.000,00

12.

Асфалтирање пута у засеоку Плоска

(L=3,2 km)

ЈП „Путеви Србије“

14.900.000,00

13.

Изградња улице у насељу Крстине

Министарство привреде

2.000.000,00

14.

Наменски трансфер за пољопривредну задругу „Брајковићи“

Кабинет министра без портфеља

задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа

7.500.000,00

 

УКУПНО за 2018. годину:

95.089.328,46