Уторак, 23.10.2018. Званична презентација Општине Косјерић

3. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/016), С А З И В А М за 7. јун 2017. године (среда) у сали број 5 (приземље), са почетком у 15 ,00 сати:

3 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  2. НАЦРТ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  3. НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
  4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
  5. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 11/2018
  (09.10.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------